top of page

AİHM; asbeste maruz kalanların vücutlarında meydana gelen zararlarda zamanaşımı hükümleri uygulanmaz

  • Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi asbest sebebi ile vücutlarında bozulmalar meydana gelen başvurucuların taleplerine zamanaşımı hükümlerinin uygulanmamasını ve bunun Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin m. 6/1’in ihlali (adil yargılanma hakkının) ihlali olduğuna karar vermiştir.


Dava, Mayıs 2004’te işçide teşhis edilen, kişinin 1960 ve 1970’li yıllarda çalışma ortamında asbeste maruz kalması sebebiyle ortaya çıkan kötü huylu pleural mesothelioma (çok agresif kötü huylu tümör) ile ilgilidir. Kişi, 2005 yılında vefat

etmiştir. İsviçre Mahkemeleri, işçinin eşi ve iki çocuğu Bay Moore’un işverenine

ve İsviçre otoritelerine karşı açtıkları tazminat davasını, zamanaşımına uğraması

sebebiyle reddetmiştir.


Mahkeme, asbest kaynaklı rahatsızlıklar gibi, olayın meydana gelmesinden yıllar sonrasına kadar teşhis edilemeyen rahatsızlıklara uygulanan zamanaşımı hükümlerinin kişilerin haklarını ihlal ettiğini belirtmiştir. Mevzu hukuka göre, asbest mağdurları, istinasız şekilde zamanaşımı kurallarına tabi olmuşlardır. Mahkemeye göre, birey, herhangi bir rahatsızlığının bulunduğunu bilemeyeceğini bilimsel olarak kanıtlayabilirse, bu husus, zamanaşımı sürelerinin hesaplanmasında dikkate alınmalıdır. Kararın tam metni aşağıdadır.AVRUPA __NSAN HAKLARI MAHKEMES__ ECHR 069 2014 SAYILI 11.03
.2014 TAR__HL__ KARARI HOWAL
Download 2014 TAR__HL__ KARARI HOWAL • 124KB


29 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

HMK 127.maddesi cevap verme süresinin uzatılmasını düzenlemektedir. Buna göre davalı tarafça, yine cevap verme süresi içerisinde talep edilmiş olması şartı ile cevap süresi bir aya kadar uzatılır. M

İstanbul Barosu ‘Deprem Koordinasyon Merkezi Hukuk Masası’ tarafından, depremden etkilenen illerdeki vatandaşların ve avukat meslektaşlarımızın yararlanması için hazırlanan “Deprem Hukuku Rehberi” ONL

bottom of page