top of page

           Tazminat hukuku genel olarak ‘’maddi tazminat’’ ve ‘’manevi tazminat’’ olarak ikiye ayrılır. 

          Maddi   Tazminat için öncelikle haksız ika edilmiş bir fiil, bu haksız fiilden kaynaklanan bir zarar  ve zarar ile fiil arasında  uygun illiyet bağı olması gerekmektedir. Örneğin insana verilen zararlardan  doğan tazminat davaları, hekim hatası yada malpraktis davaları, iş yada trafik kazasından kaynaklanan, tazminat davaları ile meslek hastalığından kaynaklanan tazminat davaları maddi tazminat dava ve taleplerine  örnek oluşturabilecek  niteliktedir.

        Manevi tazminat yine bir haksız fiil yada başka sebeplerden kaynaklanan, kişide önemli ölçüde üzüntü, elem ve acıya sebebiyet veren olaylardan kaynaklanan zararların, tarafların sosyal ve ekonomik durumları göz önünde bulundurularak giderilmesini amaçlayan , miktarı hakim tarafından takdir olunan hukuki bir zarar giderme yöntemidir. Maddi ve manevi tazminat davalarına örnek olarak aşağıdakiler sıralanabilir;

 

Faydalı Bilgiler 

Hakısz fiil, iş, trafik kazası ve maddi manevi tazminat davaları için tıklayınız...

İş Kazası 

İş kazalarından kaynaklanan tazminat ve rucü davaları için tıklayınız...

Trafik Kazası

Trafik kazalarından kaynaklanan maddi manevi tazminat davaları için tıklayınız...

Tazminat Hukuku

Haksız fiiller, suç, haksız tutuklama ve tazminat hukuku ile ilgili tüm bilgileri için tıklayınız...

bottom of page