top of page

        Gayrimenkul hukuku; taşınmaz mülkiyetine ilişkin hukuki ihtilaf ve problemlerin hukuk içerisinde çözümünü öngören kanuni düzenlemeler, yargı içtihatları , doktrin v.b. düzenlemelerin bütünüdür. Taşınmaz mülkiyetine ilişkin ihtilaf ve problemlere uygulamada gayrimenkul hukuku denilmektedir. Kanuni düzenlemede Gayrimenkul Hukukuna ilişkin düzenlemelerin büyük bir bölümü eşya hukuku içerisinde yer almakta olup Gayrimenkul Hukuku ve davaları genel olarak aşağıdaki şekildedir ;​

  • Tapu kaydı düzeltim davası

  • Tapu iptal ve tescil davaları

  • Muris muvazaası nedeni ile tapu iptal ve tescil davası

  • Vekaletin kötüye kullanılması nedeni ile tapu iptal ve tescil davası

İmar Barışı 

İmar barışı ve yapı kayıt belgesi için tıklayınız...

Ecrimisil 

Ecrimisl hesaplanması usul ve yöntemi için tıklayınız...

Men-i Müdahale

Men-i müdahale/Haksız işgalin sona erdirilmesi için tıklayınız...

Aile Konutu 

Aile Konutu şerhi için tıklayınız...

Taşınmaz Satış Vaadi 

Taşınmaz satış vaadi sözleşmelerinden kaynaklanan tapu iptal ve tescil davaları tıklayınız...

Önalım Davaları

Önalım, geri alım, alım davaları için tıklayınız...

Tapu Tahsis Belgesi

Tapu Tahsis Belgesine dayalı tapu iptal ve tescil davaları için tıklayınız...

İmar Uygulamaları

İmar uygulamalarından kaynaklanan tapu iptal ve tescil davaları için tıklayınız...

İzale-i Şuyu Davaları 

Kamulaştırma & Kamulaştırmasız el atma

Gayrimenkul Hukuku Emsal kararlar

Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri 

Tapu Kaydı Düzeltim Davası 

Tıklayınız...

Tapu İptal ve Tescil Davası 

Tıklayınız...

Muris Muvazası

Muris muvazasına dayalı tapu iptal ve tescil davası için tıklayınız...

Vekaletin Kötüye Kullanılması 

Vekaletin kötüye kullanılmasına dayanan tapu iptal ve tescil davaları için tıklayınız...

bottom of page