top of page

Türk Medeni Kanununda Aile Konutu ve Aile Konutu Şerhi

Güncelleme tarihi: 24 Ara 2020

Aile Konutu Şerhinin tesisi için Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından bir klavuz hazırlanmış ve yayınlanmıştır. Aşağıdaki yazı ile benzer nitelikteki düzenlemeye ; https://www.tkgm.gov.tr/sites/default/files/aile_konutu_serhi_tesisi_0.pdf adresinden ulaşabilirsiniz.


Aile Konutu ailenin sürekli oturmak niyeti ile yaşadığı yerdir. Türk Medeni Kanunun 19.Maddesinde yerleşim yeri olarak düzenlenmiştir. Buna göre Aile Konutu ''Ailenin sürekli oturma niyeti ile yaşadığı yer aile konutudur ve buraya aile konutu şerhi alınabilir.Aile konutu kavramı Türk Medeni Kanunun 194.Maddesinde düzenlenmiştir.

Düzenlemeye göre ;


TMK Madde 194- Eşlerden biri, diğer eşin açık rızası bulunmadıkça, aile konutu ile ilgili kira sözleşmesini feshedemez, aile konutunu devredemez veya aile konutu üzerindeki hakları sınırlayamaz.

Rızayı sağlayamayan veya haklı bir sebep olmadan kendisine rıza verilmeyen eş, hâkimin müdahalesini isteyebilir.

Aile konutu olarak özgülenen taşınmaz malın maliki olmayan eş, tapu kütüğüne konutla ilgili gerekli şerhin verilmesini tapu müdürlüğünden isteyebilir.

Aile konutu eşlerden biri tarafından kira ile sağlanmışsa, sözleşmenin tarafı olmayan eş, kiralayana yapacağı bildirimle sözleşmenin tarafı hâline gelir ve bildirimde bulunan eş diğeri ile müteselsilen sorumlu olur.


Aile konutu şerhi için Tapu Müdürlüğünden istenen belgeler;

1-) Oturulan yerin aile konutu olduğunu gösteren belgeler. ( Muhtarlık yada nufüs müdürlüğünden alınan ikametgah belgesi, elektrik su faturası gibi belgeler.)

2-) Aile konutu olduğu iddia edilen taşınmaz ile yerleşim yerinin aynı olduğunu gösterir kadastro ve Belediye İmar kayıtları,

3-) Başvuruda bulunanlara ait nufüs cüzdanı, pasaport, T.C. Kimlik numarası ve kişinin kim olduğunu ispat eden diğer huviyetler.

4-) İşlem vekil veya temsilci vasıtası ile yapılıyorsa vekilin vekaleti veya temsile ilişkin karar sureti.


Aile Konutu şerhini kim talep edebilir;

Aile konutu şerhini tapuda kayıt maliki olmayan eş yapabilir. Kayıt maliki olan eş yapamaz. Kayıt maliki olmayan eşin başvurusu üzerine tapunun beyanlar hanesine kayıt edilen aile konutu için diğer eşe Tapu Müdürlüğü tarafından bilgilendirme yapılır.


Aile konutu şerhinin ücret ve masraflar;

1-)Aile konutu şerhinin tapuya kayıt edilmesi için herhangi bir harç veya masraf alınmaz, işlem Tapu Müdürlüğü tarafından ücretsiz olarak yapılır.

Aile konutu şerhi, Tapu'da kayıt maliki olmayan eşi korumak maksadı ile getirilmiş bir düzenlemedir. Kayıt maliki olmayan eşin izin ve rızası olmadan konutun borçlandırılmasının, 3.kişiler lehine devir ve temlik verilmesinin önünde geçilmek istenmiştir. Bu nedenle koşulları var ise Mahkemeden hakimin müdahalesini isteyerekte aile konutu şerhi konulması mümkündür...


Aile konutu ve aile konutu ile ilgili genel düzenlemeler bu şekildedir.


610 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page