top of page

HMK Madde 127; Cevap dilekçesi verme süresinin uzatılması

HMK 127.maddesi cevap verme süresinin uzatılmasını düzenlemektedir. Buna göre davalı tarafça, yine cevap verme süresi içerisinde talep edilmiş olması şartı ile cevap süresi bir aya kadar uzatılır. Mahkemece cevap verme süresinin bir ara karar ile verilmesi ve derhal taraflara bildirilmesi gerekmektedir. Mahkemece bir karar verilmemiş olması halinde cevap süresi uzatılmış sayılmaz, talep reddedilmiş sayılır.


HMK 127.Madde ; Cevap dilekçesini verme süresi

(1) Cevap dilekçesini verme süresi, dava dilekçesinin davalıya tebliğinden itibaren iki haftadır. Ancak, durum ve koşullara göre cevap dilekçesinin bu süre içinde hazırlanmasının çok zor yahut imkânsız olduğu durumlarda, yine bu süre zarfında mahkemeye başvuran davalıya, cevap süresinin bitiminden itibaren işlemeye başlamak (Değişik 28.07.2020T. 7251 Sy. Kanun-12.madde), bir defaya mahsus olmak ve bir ayı geçmemek üzere ek bir süre verilebilir. Ek cevap süresi talebi hakkında verilen karar taraflara derhâl bildirilir.

186 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

İstanbul Barosu ‘Deprem Koordinasyon Merkezi Hukuk Masası’ tarafından, depremden etkilenen illerdeki vatandaşların ve avukat meslektaşlarımızın yararlanması için hazırlanan “Deprem Hukuku Rehberi” ONL

İcra ve İflâs Kanununun 106’ncı maddesi gereğince icra dairelerince yapılacak olan satışa hazırlık ve satış işlemleri için alınacak ücretlere ilişkin usul ve esaslarının belirlendiği “Satış Giderleri

bottom of page