top of page

HUKUK MESLEKLERİNE GİRİŞ SINAVI


24 Ekim 2019 tarihinde yürürlüğe giren 7188 sayılı Kanun ile düzenlenen “Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı”; hukuk fakültesinden mezun olanlar ile yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye’deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarılı olmak suretiyle denklik belgesi almış bulunanlar; İdari Yargı Ön Sınavına, hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idari bilimler, iktisat ve maliye alanlarında en az dört yıllık yükseköğrenim yapmış veya bunlara denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olanların girdiği bir ön eleme sınavıdır. İlk kez 2024 yılında uygulanacak olan bu ön eleme sınavının gerekliliklerini ve koşullarını inceleyelim.


Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavına Kimler Girecek?


5 Temmuz 2022 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 31887 sayılı ‘‘Devlet Memurları Kanunu ile bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 34. Maddede hükme bağladığı üzere;

24/10/2019 tarihinden önce kaydını yaptırmış lisans öğrencileri ve 31/03/2024 tarihinden önce mezun olan lisans öğrencileri bu sınava tabi tutulmayacaktır. Bu kişiler sınava girmeden avukatlık ve noterlik stajlarına başlayabilir ve hakimlik ve savcılık sınavına girebilmektedirler. 24/10/2019 tarihinden sonra üniversiteye kaydını yapan her lisans öğrencisi bu hukuk mesleklerini icra edebilmek için bu sınava girmek ve başarılı olmak zorundadır.


Sınavın formatı nasıl olacak?


Sınav, her yıl en az bir kez olmak üzere ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılacaktır. Sınav hakkındaki detaylar ve diğer hususlar Adalet Bakanlığınca çıkartılacak bir yönetmelik ile düzenlenecektir. Bu yönetmelik çıkartılmadan önce Türkiye Barolar Birliği, Hakimler Savcılar Kurulu, Türkiye Noterler Birliği ve Yükseköğretim Kurulu’ndan görüşler alınacaktır.


Sınav 100 sorudan oluşacak ve başarılı olmak için 70 puan ve üstü şartı aranacaktır. Her soru çoktan seçmeli olacaktır. Sınavı başarıyla tamamlayanlar avukatlık ve noter stajlarını başlatmaya, hakimlik ve savcılık sınavlarına girmeye hak kazanacaklardır.


Sınavda adaylar Kamu Hukuku, Özel Hukuk ve Usul Hukuku alanlarından sorumlu tutulacaklardır. Adaylar sınavda; Anayasa Hukuku, Anayasa Yargısı, İdare Hukuku, İdari Yargılama Usulü, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, Hukuk Yargılama Usulü, İcra ve İflas Hukuku, Ceza Hukuku, Ceza Yargılama Usulü, İş Hukuku, Vergi Hukuku, Vergi Usul Hukuku, Avukatlık Hukuku, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi ve Türk Hukuk Tarihi derslerinden sorumlu tutulacaklardır.


İlgili kanunda yer alan bu hükümler haricinde sınav üzerine çalışmalar hala devam etmektedir.

860 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

AVUKATLIK ÜCRET SÖZLEŞMESİ

1-) AVUKATLIK SÖZLEŞMESİNİN TANIMI UNSURLARI VE HUKUKİ NİTELİĞİ A- TANIMI Tanımı : Avukatlık sözleşmesi avukatlık vasfını kazanmış bir meslek mensubunun, hukuki ilişkilerin düzenlenmesi, her tür hukuk

Commentaires


bottom of page