top of page

Yansıma yolu manevi tazminat istemi

Esasen olayda yaralanan kişi dışındaki diğer kişilerin( Ağır bedensel zarar dışında) yansıma yolu ile manevi tazminat isteyemeyecekleri kabul edilmektedir. Fakat BK. 56. Maddesinde sadece ağır bedensel zarar durumunda ve yansıma yolu ile 3. Kişilerin de manevi tazminat isteyebilecekleri belirtilmiştir.


Yargıtay 21. HD. 2009/10535 E,2010/12269 K. Sayılı ilamında;


"Borçlar Kanununun 47. maddesine göre manevi tazminat isteme hakkı doğrudan doğruya cismani zarara uğrayan kişiye aittir. Yansıma yoluyla aynı eylem nedeniyle manevi üzüntü duyanlar manevi tazminat isteyemezler. Ancak cismani zarar kavramına (B.K.46 ve 47) ruhsal bütünlüğün ihlali sinir bozukluğu veya hastalığı gibi hallerin girdiği bu maddelerde sadece maddi sağlık bütünlüğünün değil ruhsal ve sinirsel bütünlüğünde korunduğu öğretide ve Yargıtay kararlarında kabul edilmektedir.Öyleyse bir kişinin cismani zarara uğraması durumunda, onun (ana. baba. karı. koca gibi) çok yakınlarından birininde aynı eylem nedeniyle ruhsal ve sinirsel sağlık bütünlüğü ağır şekilde bozulmuşsa (örneğin eyleme uğrayan yakın kişi %100 iş göremez duruma gelmişse) onlarında manevi tazminat isteyebilecekleri kabul edilmelidir. Bu durumda olanların zararları ile haksız eylem arasında uygun illiyet bağı mevcut olduğundan yansıma yoluyla değil, doğrudan zarara uğrama söz konusudur.


Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 26.4.1995 gün ve 1995/ 11-122,1995/430 23.9.1987 gün ve E.1987/9-183 K.1987/655 sayılı kararlarıda aynı esaslara dayanmaktadır. Bu yönde başka kararlar da mevcuttur. Bkz. Yargıtay 21. HD. 2014/23616 E, 2014/27231 K. Sayılı ilamı, Aynı dairenin 2014/7396 E,2014/13351K. Sayılı ilamları )


Mevzuatın ve uygulamanın olaya bakışı yukarıdaki gibidir. Ancak bir kimsenin birince derece bir yakınını( anne, eş, koca, oğul kız,) ızdırap çekerken görmesi nedeni ile manevi zarara uğrayacağı açıktır. Bir anne veya babanın çocuğunun iş kazası nedeni ile ameliyatlara rağmen düzelmediğini veya malul kaldığını, bedeninden bir parça eksildiğini gördükten sonra manevi zarara uğramadığını söylemek vicdani değildir. Bu nedenle yansıma yolu ile manevi tazminat istemleri incelikle incelenmelidir.


632 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page